Головна  →  Про Департамент  →  Вакансії  →  Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»:

заступника начальника відділу інвестиційних проектів;

головного економіста відділу інвестиційних проектів.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – заступника начальника відділу інвестиційних проектів Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(категорія «Б»)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

заступник начальника відділу інвестиційних проектів:

-             готує пропозиції та висновки щодо інвестиційних проектів пріоритетних напрямків розвитку економіки міста;

-             бере участь у розробленні механізмів залучення в економіку та розвиток інфраструктури міста вітчизняних та іноземних інвестицій, координує та надає методичну підтримку іншим підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з цих питань;

-             забезпечує підготовку та бере участь у протокольному оформленні засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів;

-             бере участь спільно з постійно діючою комісією по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, створеної виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), у підготовці інвестиційних договорів та забезпечує їх реєстрацію у встановленому порядку;

-             бере участь у розробленні нормативно-правових актів (проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та проектів рішень Київської міської ради, проектів законів України;

-             готує звітність щодо інвестиційної діяльності управління

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4300,00 грн;

інші надбавки та премії  відповідно до законодавства України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

за безстроковим трудовим договором

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня                         2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за               2016 рік.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 06 квітня              2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

10 квітня 2017 року о 10.00, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кабінет 602

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стадніченко Катерина Володимирівна

202-76-57, 202-76-72

org@guekmda.gov.ua

 Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за ступенем магістра/спеціаліста

2

Досвід роботи

Досвід роботи по посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

Вища економічна  освіта

2

Знання законодавства

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про інвестиційну діяльність» та інші нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію інвестиційної політики в місті Києві

3

Професійні чи технічні знання

-       навички фінансового аналізу та фінансового обліку;

-       навички планування та координування управлінської діяльності;

-       навички нормотворчої діяльності;

-       здатність до публічних виступів і доповідей, ведення переговорів

4

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи по посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання ПК – MS Word, Excel, Power Point, Internet, вміння працювати з оргтехнікою

6

Якісне виконання

поставлених завдань

-                    вміння працювати з інформацією;

-             навички контролю над ефективним використанням всіх ресурсів;

-             уміння стисло та структуровано представити матеріал з питань, що стосується діяльності відділу

7

Особистісні  якості

-            аналітичні здібності;

-            управління інноваціями та змінами;

-            лідерство та управлінські навички;

-            ефективна комунікація;

-            співробітництво і робота в команді;

-            орієнтація на результат;

-            відповідальність

     

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – головного економіста відділу інвестиційних проектів Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(категорія «В»)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

головний економіст  відділу інвестиційних проектів:

-             бере участь в створенні системи накопичення, інформаційно-консультаційного супроводу міських інвестиційних проектів, координує їх організацію та проведення, здійснює аналіз та узагальнення інформації;

-             забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень від громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян та готує за ними проекти відповідних рішень;

-             здійснює координацію та узагальнює інформацію структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій та районних в місті державних адміністрацій з питань планування у сфері інвестиційної діяльності та управління стратегічно важливими інвестиційними проектами;

-             здійснює накопичення, систематизацію та аналіз інформації, готує довідки та висновки з питань можливості реалізації інвестиційних проектів;

-             готує звіти та інформацію про результати роботи відділу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 3801,00 грн;

інші надбавки та премії  відповідно до законодавства України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

За безстроковим трудовим договором

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня                         2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за               2016 рік.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 06 квітня              2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

10 квітня 2017 року о 10.00, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кабінет 602

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стадніченко Катерина Володимирівна

202-76-57, 202-76-72

org@guekmda.gov.ua

 Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за ступенем бакалавра/молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

вища економічна освіта

2

Знання законодавства

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про інвестиційну діяльність» та інші нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію інвестиційної політики в місті Києві

3

Професійні чи технічні знання

-       навички фінансового аналізу та фінансової звітності;

-       навички здійснення контролю над ходом виконання документів, проектів, рішень;

-        вміння логічно міркувати та аналізувати інформацію;

-       досвід ведення ділового листування;

4

Спеціальний досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання ПК – MS Word, Excel, Power Point, Internet, вміння працювати з оргтехнікою

6

Якісне виконання

поставлених завдань

-                    вміння працювати з інформацією;

-             навички виявлення змін і коригування дій з метою підвищення результативності;

-             уміння планувати і раціонально використовувати свій робочий час

7

Особистісні  якості

-             аналітичні здібності;

-             самовдосконалення;

-             орієнтація на результат;

-             відповідальність;

-            ефективна комунікація, співробітництво і робота в команді

     

 

Версiя для друку