Головна  →  Про Департамент  →  Вакансії  →  Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про внесення змін до умов проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про внесення змін до умов проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»:

начальника відділу інвестиційних проектів;

начальника відділу з адміністрування пайової участі;

головного економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності та реєстрації іноземних інвестицій (тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника);

головного економіста відділу залучення інвестицій (тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника).

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – начальника відділу інвестиційних проектів Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б») 

Загальні умови

Посадові обов’язки

начальника відділу інвестиційних проектів:

-             готує пропозиції щодо інвестиційних проектів пріоритетних напрямків розвитку економіки міста;

-             бере участь у розробленні механізмів залучення в економіку та розвиток інфраструктури міста вітчизняних та іноземних інвестицій, координує та надає методичну підтримку іншим підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з цих питань;

-             забезпечує підготовку та бере участь у протокольному оформленні засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів;

-             бере участь у роботі робочої групи для виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів, здійснює підготовку конкурсної документації;

-             бере участь спільно з постійно діючою комісією по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, створеної виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), у підготовці інвестиційних договорів та забезпечує їх реєстрацію у встановленому порядку;

-             бере участь у розробленні нормативно-правових актів (проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та проектів рішень Київської міської ради, проектів законів України

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4500,00 грн;

інші надбавки та премії  відповідно до законодавства України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

за безстроковим трудовим договором

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня                         2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за               2016 рік.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 16 лютого              2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 лютого 2017 року о 10.00, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кабінет 602

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стадніченко Катерина Володимирівна

202-76-57, 202-76-72

org@guekmda.gov.ua

 Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за ступенем магістра/спеціаліста

2

Досвід роботи

Досвід роботи по посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

Вища освіта

Додатковий позитивний фактор – вища юридична освіта

2

Знання законодавства

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про інвестиційну діяльність» та інші нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію інвестиційної політики в місті Києві

3

Професійні чи технічні знання

-       навички планування та координування управлінської діяльності;

-       навички нормотворчої діяльності;

-       здатність до публічних виступів і доповідей, ведення переговорів

4

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи по посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання ПК – MS Word, Excel, Power Point, Internet, вміння працювати з оргтехнікою

6

Якісне виконання

поставлених завдань

-                    вміння працювати з інформацією;

-             навички контролю над ефективним використанням всіх ресурсів;

-             уміння стисло та структуровано представити матеріал з питань, що стосується діяльності відділу

7

Особистісні  якості

-            управління інноваціями та змінами;

-            лідерство та управлінські навички;

-            ефективна комунікація;

-            співробітництво і робота в команді;

-            орієнтація на результат;

-            відповідальність

     

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – начальника відділу з адміністрування пайової участі Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

 Загальні умови 

Посадові обов’язки

-             здійснює керівництво діяльністю відділу, організовує здійснення повноважень по залученню пайових внесків у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста і компенсації витрат за інженерну підготовку територій та виконання покладених на відділу завдань;

-             приймає участь у виконанні робіт з прогнозування та підготовки проектів програм економічного і соціального розвитку в частині визначення обсягів залучення пайових коштів забудовників (інвесторів) у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

-             приймає участь у підготовці пропозицій з питань бюджетної політики, в частині формування доходної частини бюджету міста Києва на наступний бюджетний рік;

-             приймає участь у розробці пропозицій щодо механізму залучення пайових коштів забудовників (інвесторів) у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва та компенсації витрат за інженерну підготовку територій;

-             забезпечує організацію роботи щодо оформлення договорів і розрахунків пайових внесків підприємств, організацій та установ у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, а також компенсаційних коштів за інженерну підготовку територій, що виконувались за кошти міста, відповідно до відповідних нормативних документів;

-             забезпечує реєстрацію та облік договорів пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва та договорів компенсації витрат за інженерну підготовку території;

-             забезпечує організацію роботи щодо контролю виконання договорів пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва та договорів компенсації витрат за інженерну підготовку території;

-             забезпечує здійснення розрахунків та перерахунків розміру пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та договорів компенсації витрат за інженерну підготовку територій;

-             забезпечує здійснення розрахунків та перерахунків розміру пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та договорів компенсації витрат за інженерну підготовку територій;

-             забезпечує своєчасне повідомлення (нагадування) про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та компенсації витрат за інженерну підготовку територій;

-             забезпечує своєчасне повідомлення (нагадування) про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та компенсації витрат за інженерну підготовку територій;

-             здійснює заходи щодо впровадження програмного забезпечення для проведення розрахунків пайової участі (внесків) та обліку договорів пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва та договорів компенсації витрат за інженерну підготовку території;

-             забезпечує підготовку відповіді, інформації та документів на запити, а також висновків щодо пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та компенсації витрат за інженерну підготовку територій;

-             забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів щодо наповнення спеціального фонду міського бюджету за рахунок пайових внесків у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4500,00 грн;

інші виплати відповідно до штатного розпису

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

за безстроковим трудовим договором

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня                         2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246,особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 16 лютого 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 лютого 2017 року о 10.00, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кабінет 602

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стадніченко Катерина Володимирівна

202-76-57, 202-76-72

org@guekmda.gov.ua

 Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за ступенем магістр/спеціаліст

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 Спеціальні вимоги 

1

Освіта

Вища освіта

Додатковий позитивний фактор – вища юридична освіта

2

Знання законодавства

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України «Про державну службу», Закони України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку», «Про засади державної регіональної політики», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затверджений рішенням Київської міської ради від 15.11.2016           № 411/1415, Порядок компенсації витрат за інженерну підготовку територій (в тому числі гідронамив), виконаний за рахунок коштів міського бюджету, затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та місцевих органів влади, оплати пайової участі та компенсації витрат за інженерну підготовку територій (в тому числі гідронамив), виконану за рахунок коштів міського бюджету, інструктивні та методичні матеріали з питань фінансової, бюджетної, податкової політики, оплати праці

3

Професійні чи технічні знання

Знання основної документації з будівництва (проектної/кошторисної документації, технічні паспорти/довідки, інше)

4

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи економічного/аналітичного спрямування в державному/приватному секторі не менше двох років

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання ПК – MS Word, Excel, Power Point, Internet, вміння працювати з оргтехнікою

6

Якісне виконання поставлених завдань

-             вміння працювати з інформацією;

-             навички контролю  над ефективним використанням всіх ресурсів;

-             уміння стисло та структуровано представити матеріал з питань, що стосується діяльності відділу

7

Особистісні  якості

-            управління інноваціями та змінами;

-            лідерство та управлінські навички;

-            ефективна комунікація;

-            співробітництво і робота в команді;

-            орієнтація на результат;

-            відповідальність

     

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – головного економіста відділу зовнішньоекономічної діяльності та реєстрації іноземних інвестицій Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

 Загальні умови 

Посадові обов’язки

головний економіст відділу зовнішньоекономічної діяльності та реєстрації іноземних інвестицій:

-        бере участь у підготовці щорічного плану заходів з просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу м. Києва;

-        бере участь у забезпеченні присутності м. Києва на ключових міжнародних заходах (форумах, конференціях, виставково-ярмаркових заходах тощо) щодо розвитку міст та інвестицій в Україні та за кордоном;

-        взаємодіє з профільними представниками засобів масової інформації з метою комунікації щодо інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності;

-        бере участь в організації прес-заходів, прес-конференцій, інтерв’ю за участі представників засобів масової інформації;

-        здійснює підготовку та оперативне розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів (в тому числі на електронних носіях) та друкованих видань щодо участі м. Києва у міжнародних заходах та  інвестиційних пріоритетів столиці;

-        забезпечує систематичне наповнення інформаційного простору через цифрові канали комунікації  (веб-сайт «InvestinKyiv», аккаунти у соціальних мережах) українською та англійською мовами про інвестиційну, зовнішньоекономічну привабливості міста Києва;

-        бере участь у підготовці інформаційних брошур, буклетів та інших презентаційних матеріалів щодо ключових напрямків інвестицій в м. Київ;

-        бере участь в організації зустрічей із ключовими аудиторіями у сфері інвестицій у форматі брифінгів, прес-турів, нарад та інші;

-        забезпечує своєчасне та якісне виконання у встановлені строки доручень начальника відділу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 3801,00 грн;

інші надбавки та премії  відповідно до законодавства України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

за строковим трудовим договором (на період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною основного працівника  або її фактичного виходу на роботу)

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня                         2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за               2016 рік.

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 16 лютого              2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 лютого 2017 року о 10.00, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кабінет 602

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стадніченко Катерина Володимирівна

202-76-57, 202-76-72

org@guekmda.gov.ua

 Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за ступенем бакалавра/молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта (журналістика/PR-технології)

2

Знання законодавства

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про інвестиційну діяльність» та інші нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію інвестиційної політики в місті Києві

3

Професійні чи технічні знання

-       навички здійснення контролю над ходом виконання документів, проектів, рішень;

-       досвід ведення ділового листування;

-       володіння іноземною мовою

4

Спеціальний досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання ПК – MS Word, Excel, Power Point, Internet, вміння працювати з оргтехнікою

6

Якісне виконання

поставлених завдань

-                    вміння працювати з інформацією;

-             навички контролю над ефективним використанням всіх ресурсів;

-             уміння стисло та структуровано представити матеріал з питань, що стосується діяльності відділу;

-             уміння організовувати і підтримувати постійні комунікаційні зв’язки з державними органами, ЗМІ, громадянами

7

Особистісні  якості

-             енергійність;

-             емоційна компетентність;

-             соціальна впевненість;

-             стійкість до стресів;

-            ефективна комунікація, співробітництво і робота в команді

     

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – головного економіста відділу залучення інвестицій Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки

головний економіст  відділу залучення інвестицій:

-             бере участь в створенні системи накопичення, інформаційно-консультаційного супроводу міських інвестиційних проектів, координує їх організацію та проведення, здійснює аналіз та узагальнення інформації;

-             забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень від громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян та готує за ними проекти відповідних рішень;

-             здійснює координацію та узагальнює інформацію структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій та районних в місті державних адміністрацій з питань планування у сфері інвестиційної діяльності та управління стратегічно важливими інвестиційними проектами;

-             здійснює накопичення, систематизацію та аналіз інформації, готує довідки з питань можливості реалізації інвестиційних проектів;

-             готує звіти та інформацію про результати роботи відділу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 3801,00 грн;

інші надбавки та премії  відповідно до законодавства України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

за строковим трудовим договором (на період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною основного працівника  або її фактичного виходу на роботу)

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня                         2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за               2016 рік.

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 16 лютого              2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 лютого 2017 року о 10.00, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кабінет 602

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стадніченко Катерина Володимирівна

202-76-57, 202-76-72

org@guekmda.gov.ua

 Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища за ступенем бакалавра/молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 Спеціальні вимоги

 

1

Освіта

вища економічна освіта

2

Знання законодавства

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про інвестиційну діяльність» та інші нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію інвестиційної політики в місті Києві

3

Професійні чи технічні знання

-       навички здійснення контролю над ходом виконання документів, проектів, рішень;

-        вміння логічно міркувати та аналізувати інформацію;

-       досвід ведення ділового листування;

-       вільне володіння іноземною мовою

4

Спеціальний досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Знання ПК – MS Word, Excel, Power Point, Internet, вміння працювати з оргтехнікою

6

Якісне виконання

поставлених завдань

-                    вміння працювати з інформацією;

-             навички виявлення змін і коригування дій з метою підвищення результативності;

-             уміння планувати і раціонально використовувати свій робочий час

7

Особистісні  якості

-             аналіз інформації;

-             самовдосконалення;

-             орієнтація на результат;

-             відповідальність;

-            ефективна комунікація, співробітництво і робота в команді

     

 

Версiя для друку